ideálne okná
 

o projekte (idealneokna.sk)

Okná a dvere – jedna zo súčastí domu, celkom špecifická, s množstvom funkcií a nárokov často úplne protichodných. Časť domu, ktorú si zaobstarávate / vymieňate spravidla raz za život. Ako si vyberiete, tak to budete po väčšinu Vášho života mať…

Na území Slovenskej republiky pôsobí okolo 300 výrobcov okien a dverí z plastu, dreva a hliníka. Do tohoto počtu nie sú zahrnuti predajcovia zmienených výrobcov ani dovozcovia a predajcovia okien a dverí zo zahraničia. Celkový počet tých, ktorí Vám na našom trhu ponúkajú okná a dvere bude viac ako 600 firiem, firmičiek a „jednomužných“ subjektov…

Bolo by iluzórne si myslieť (či len dúfať), že sa všetci vyznajú v zákonnej legislatíve, okennej technike, stavebnom detaile, výpočtových metódach, skúšobníctve, ochrane životného prostredia, manipulácii s odpadmi, zákonoch o chemických látkach, recyklácii…

A napriek tomu sú všetky tieto vedomosti podstatné pre to, aby Vám boli schopní (ak na to majú chuť) odporučiť optimálne okná a dvere pre Vaše potreby.

Preto tiež vznikli tieto webové stránky – ako prvá pomoc a vodítko pri Vašom rozhodovaní. Bez inzercie, bez vnucovania toho ktorého výrobku, bez „upravovania“ faktov v prospech toho ktorého výrobcu. Jednoduchý, vyčerpávajúci návod, predkladajúci fakty, na základe ktorých sa môžete rozhodovať.

Copyright © 2012 profine GmbH. All rights reserved.