ideálne okná
 

Vyberte si správne výrobcu okien

Celkový počet menších či väčších firiem, ktoré na slovenskom trhu ponúkajú predaj a montáž plastových okien, presahuje počet päťsto.

Pomôžeme Vám vybrať seriózneho výrobcu plastových okien. Správny výber Vám ušetrí čas, nervy a peniaze.

Odlišujte výrobcu okien a firmu, ktorá ich inštaluje. Ten, kto okná zabudoval, je právne zodpovedný za správnu montáž. Za okná aj montáž nesie záruku. Záruku teda nutne nemusí niesť výrobca. Meno výrobcu je ale vhodné vedieť, pokiaľ sa na okne vyskytuje chyba.

Dĺžku záruky nepreceňujte

Zvyčajná záruka je 5 rokov. Prípadné chyby okien a dverí sa ale prejavia už do 2 rokov od inštalácie. Záruky dlhšie ako 5 rokov sú prázdnym reklamným lákadlom. Záruky až 40 rokov sú doslova výsmechom spotrebiteľovi.

Mnohokrát dôležitejšia je možnosť servisu okien. Aj významné firmy v obore totiž skrachovali a ich záruky sú nevymáhateľné. Smolu majú často aj ľudia, ktorí si okná zaobstarali od zahraničných výrobcov, ktorých komponenty nie sú v SR dostupné.

Autorizovaní výrobcovia – istota výberu

Nepodceňujte výber výrobcu okien. Zlá investícia znamená vyššie náklady v budúcnosti. Pozrite sa do nášho katalógu výrobcov okien a nájdite si výrobcu z Vášho regiónu!

 • Seriózní výrobcovia okien.
 • Kvalitný servis okien.
 • Odborné a preverené služby.

Čo byste mali vedieť o montáži okien?

Spôsob uskutočnenia montáže zásadne ovplyvní konečnú podobu okien a dverí v stavbe.

Záväzná norma "STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov" a norma "STN 73 3134 Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy" predpisujú, akým spôsobom majú byť okná namontované a ako má vypadať správne urobená pripojovacia špára (t.j. špára medzi oknom a špaletou/parapetom).

Ako zabrániť znehodnoteniu diela nesprávnou montážou? Dodržiavať sa musia nasledujúce pravidlá:

 • Okná a dvere sú ukotvené po celom svojom obvode podľa nasledovnej schémy:
  schema
  Legenda  Umiestnenie kotvy
  A -  Vzdialenosť kotiev: hliníkové okno max. 800 mm, drevené okno max. 800 mm,
  plastové okno max. 700 mm
  E -  Vzdialenosť kotiev od rohu obvodu rámu, vodorovných a zvislých prvkov rámu
  max. v rozmedzí 100 mm až 150 mm


 • Pod oknami sú umiestnené nosné podložky, ktoré nebránia utesneniu pripojovacej špáry. Tieto podložky tam zostávajú po celú dobu existencie okna!
 • Pripojovacia špára je po celom obvode vyplnená tepelnou izoláciou (napr. PUR pena).
 • Pripojovacia špára je z interiéru po celom obvode parotesne uzatvorená (fólia, tmelový uzáver).
 • Pripojovacia špára je z exteriéru chránená proti zatekaniu, zároveň ale umožňuje difúziu vodnej pary (je paropriepustná) – napr. kompripásky, APU-lišty apod.
 • Oblasť pod parapetným plechom je dôsledne tepelne izolovaná.
Copyright © 2012 profine GmbH. All rights reserved.