ideálne okná
 

Vaše otázky

meno:
priezvisko:
kraj:
profesia:
e-mail:
vaša otázka:
    

Dobrý deň, počul som, že okná vyrobené z recyklovaného plastu sú menej kvalitné ako okná vyrobené z plastu nového? Vopred ďakujem za odpoveď.

Zvyčajnou praxou v SR je vytváranie dojmu u zákazníkov, že profily vyrábané s podielom regenerátu (recyklovaného plastu) sú kvalitatívne horšie ako profily z prvomateriálu. Túto „argumentáciu" však používajú len nekompetentní výrobcovia a predajcovia, ktorí nepoznajú stav technológie a výrobnej praxe. Dnes sa bez podielu regenerátu prakticky žiadny systém nevyrába. Teda aj takéto tvrdenie o zlej kvalite profilov s podielom regenerátu môže byť pre Vás vodítko pre rozlíšenie kvality - či skôr nekvality dodávateľa.

Dobrý deň, je normálne, keď sa plastové okno rosí po okrajoch pri teplotách okolo 0 °C? Vopred ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, nie som si istý, či je Vaša otázka formulovaná spravne. Jedná sa skutočne o rosenie okien alebo o rosenie skiel? Problém je väčšinou trochu zložitejší, než se zdá. Treba si uvedomiť, kedy vznikajú vhodné podmienky, pri ktorých dochádza ku kondenzácií vodných pár z ovzdušia. Kondenzáciu vodných pár priamo ovplyvňuje teplota a relatívna vlhkosť. Keď dojde k presýteniu vodných pár zákonite voda obsiahnutá vo vzduchu skondenzuje. Celkom logicky sa vyzráža na miestach s najnižšou povrchovou teplotou (okno, sklo, stena, preklady,...) Pokiaľ dochádza k roseniu okrajov skla hlavne v spodnej časti, naznačuje to vysokú relatívnu vlhkosť ale i nízku teplotu v prostredí. Pokiaľ dochádza k roseniu okrajov okien, príčina orosenia je v podstate tá istá, ale zrejme nebola montáž vykonána správne.

Dobrý deň, prosím o informáciu ako ošetrovať platové okná ? Čím nakonzervovať tesnenia? Je určený na tieto čierne tesnenia, ktoré sa nachádzajú na profile okna špeciálny olej či sprey? Okná máme 6 rokov a pri umývaní som si všilmla, že začínajú dosť podstatne špiniť (púšťať akési čiernivo).

Dobrý deň, prostriedky určené priamo na ošetrovanie majú niektorí výrobcovia na predajniach, prípadne ich možu objednat u svojho dodávateľa profilov (je to samozrejme závislé od jednotlivých dodávateľov). Jedná sa o sady na ošetrovanie plastových okien, ktoré obsahujú prostriedok na ošetrovanie PVC, spray na kovanie a tekutinu na ošetrovanie tesnenia, ktorá na elastoméroch ako APTK a EPDM vytvorí vysokoelastický film.

Dobrý deň, v chladnejších dňoch sa nám začali nové plastové okná a dvere na vnútornej izbovej stane rosiť na spodnom ráme cca 7-10 cm, zvislé rámy po celom obvode 1-2 cm. Dodávateľ nám to zdôvodnil vysokou vzdušnou vlhkosťou, bez ohľadu na to o akú miestnosť ide (chodba, obývačka, splálňa). Máme obavy, že pri vonkajších mrazoch bude rosenie o veľa väčšie, keď už teraz steká voda na parapety. Zaujíma ma Váš názor a ak je chyba v kvalite dodaných okien, či existuje možnosť požiadať nejakého nezávislého odborníka o vyjadrenie, ktoré by sme mohli použiť na uplatnenie reklamácie.
Dobrý deň, na Vašu otázku sa bez obhliadky, posúdenia použitých profilov a klimatických podmienok priamo na mieste odpovedá veľmi ťažko, avšak vo väčšine prípadov je príčinou rosenia nová mikroklíma v byte. V takýchto prípadoch však väčšinou dochádza k roseniu spodnej časti okenných tabúľ, nie priamo k roseniu profilov.Pre začiatok by bolo dobré požiadať Vášho dodávateľa plastových okien, aby Vám na niekoľko dní zapožičal vlhkomer so záznamom. Pokiaľ sa vlhkosť vzduchu bude pohybovať okolo 50 % pri teplote 20 stupňov C, k uvedeným javom by vôbec nemalo dôjsť. Dovtedy odporúčame niekoľkokrát denne krátko prievanom vyvetrať a zvýšiť teplotu v byte (v dome).

Dobrý deň, môžete mi prosím napísať presný technologický postup montáže a inštalácie okien - nakomplet. Majú montovat okna do spoločnych priestorov a rád by som si postup prác kontroloval - alebo je tento postup ustanovený nejakou normou, zákonom či vyhláškou?
Dobrý deň, na Slovensku v súčasnosti nie je záväzný predpis na montáž.V STN 73 0540-2, Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Funkčné požiadavky je v časti 5 uvedené, že škáry v stavebných konštrukciách a medzi nimi musia mať nulový súčiniteľ škárovej prievzdušnosti. Na zamedzenie kondencácie vodnej pary v škáre styku otvorovej konštrukcie s okolitou konštrukciou má byť tesnenie s nulovým súčiniteľom škárovej prievzdušnosti na vnútornej strane škáry. Základné princípy montáže sú uvedené na našich stránkach v časti Výber plastového okna - výroba a montáž.

Aký význam resp. výhody majú 3 sklá oproti dvom sklám v ráme?
Dobrý deň, najväčšia výhoda 3-skiel je v izolačných vlastnostiach. Prakticky najlepšie izolačné 2-sklá dosahujú koeficient prestupu tepla cca 1,0 W/m2k, pri použití 3-skla je možné dosahnuť hodnotu až 0,5. Zjednušene povedané - izolujú 2x lepšie. Daňou za zlepšenie izolačných vlastností je vyššía hmotnosť a príp. aj svetelné straty (nie vo výraznej miere). Medzi ľudmi panuje aj názor, že 3-sklá lepšie chránia pred hlukom, ale to nie je pravda. (len minimálne zlepšenie) Pri ochrane pred hlukom je potrebné špecifikovať skladbu skiel (hlavne ich hrúbku) podľa požadovaných parametrov.  Viac informácií o izolačných sklách nájdete o.i. aj na stránkach výrobcov, napr. firma NITRASKLO www.nitrasklo.sk
Copyright © 2012 profine GmbH. All rights reserved.