ideálne okná
 

odporúčaní výrobcovia okien

Trnavský kraj

AGIL, spol. s r.o.
Čierna Voda 434, 925 06 Čierna Voda
tel.: 0905 600 906
fax: 031 784 85 80
agil@stonline.sk
MBK Plast, s.r.o.
Povodská cesta 7, 929 01 Dunajská Streda
tel.: 031 553 03 33
fax: 031 553 00 53
mbk@mbkplast.sk
www.mbkplast.sk
NEA-PLAST, s.r.o.
Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda
tel.: 031 552 75 13, 14
fax: 031 552 75 15
nea-plast@nea-plast.sk
www.nea-plast.sk
P&P PLAST, s.r.o.
Horné Saliby 881, 925 03 Horné Saliby
tel./fax: 031 702 08 13
ppplast@ppplast.sk
www.ppplast.sk
SCHWEIGER s.r.o.
Výroba okien a dverí, 925 42 Trstice 1057
tel.: 031 778 22 59
fax: 031 701 86 42
schweiger@stonline.sk
www.schweiger.sk
THERMOLUX s.r.o.
Povoda 506, 929 01 Dunajská Streda
tel.: 031 552 54 85
tel./fax: 031 551 52 41
tel./fax: 02 555 652 57
thermolux@stonline.sk
www.thermolux.sk
Copyright © 2012 profine GmbH. All rights reserved.