ideálne okná
 

odporúčaní výrobcovia okien

Nitriansky kraj

BEAS s.r.o.
Cabajská cesta 42, 949 01 Nitra
tel.: 0905 356 063
fax: 037 651 14 13
beasokna@pobox.sk
BEVI, s.r.o.
Hlboká 41, 949 01 Nitra
tel./fax: 037 655 49 68
bevi@itsk-sro.com
MVM Plus s.r.o.
Nám. Sv. Štefana 8, 941 10 Tvrdošovce
tel.: 035 649 21 50
fax: 035 645 06 41
varga.karol@mvmplus.sk
www.mvmsro.sk
SLAVO plast, s.r.o.
E.M.Šoltésovej 2104/36B, 953 01 Zlaté Moravce
tel.: 0918 790 216
svec.slavomir1@gmail.com
TERMOFIX s.r.o.
951 75 Beladice
tel./fax: 037 633 02 81
termofix@stonline.sk
Copyright © 2012 profine GmbH. All rights reserved.